Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högreutbildning: Ansökningsomgången för Europeiska universitet slutar 31.1.2023

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
1.10.2022 – 31.1.2023 kl 18:00
Ansökningsblankett

Erasmus+-programmets Europeiska universitet (European Universities) utvecklar högklassig utbildning, forskning och innovationer samt ökar mobiliteten. I högskolenätverken utförs intensivt och ambitiöst samarbete. Målet är att främja en kunskapsbaserad ekonomi, sysselsättning och välfärd i Europa

År 2023 kan finansiering sökas inom två olika teman.

  • Tema 1: Stöd till befintliga internationella samarbetsnätverk, inklusive de Europeiska universitet som valdes 2012. Målet är att fördjupa och utvidga samarbetet.
  • Tema 2: Stöd till att inrätta ett nytt Europeiska universitet-nätverk.

Den preliminära budgeten 2023 för tema ett är 345,6 miljoner euro och budgeten för tema två är 38,4 miljoner euro.

Ansökan administreras av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur EACEA (European Education and Culture Executive Agency).