Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för mobilitetsprojekt (KA1) avslutas 4.5.2022

Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
16.3.2022 – 4.5.2022 kl 13:00
Ansökningsblankett

Ansökningsomgången för mobilitetsprojekt (KA1) avslutas 4.5.2022 kl. 13.00 finsk tid (12.00 CET).

Man kan ansöka bidrag för följande typer av projekt inom programmet:

  • ungdomsutbyte (KA152-YOU)
  • mobilitet för ungdomsarbetare (KA153-YOU)
  • projekt för att öka ungas aktivitet (KA154-YOU).

Rådgivning för ansökan

Du finns detaljer av rådgivningar i evenemangskalender (på finska) och på webbsidan av ansökningstiderna och rådgivning för ansökan.