Nedan finns uppgifter om ansökningar inom Erasmus+ för ungdomssektorn.