Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång för mobilitetsprojekt och ungdomsverksamhetsprojekt 1/2023 (KA1; 23.2.2023)

Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
30.11.2022 – 23.2.2023 kl 13:00
Ansökningsblankett

Ansökningsomgången för mobilitetsprojekt och ungdomsverksamhetsprojekt (KA1) avslutas 23.2.2023 kl. 13.00 finsk tid (12.00 CET).

Man kan ansöka bidrag för följande typer av projekt inom programmet:

  • mobilitetsprojekt för ackrediterade organisationer (KA151-YOU)
  • ungdomsutbyte (KA152-YOU)
  • mobilitet för ungdomsarbetare (KA153-YOU)
  • projekt för att öka ungas aktivitet (KA154-YOU)
  • DiscoverEU:s inkluderingsinsats (KA155-YOU).

Ansökningstiden för partnerskap för samarbete slutar 22.3.2023

Ansökningsomgången för partnerskap för samarbete (KA2) avslutas 22.3.2023 kl. 13.00 finks tid (12.00 CET)

Under den här ansökningsomgången kan man ansöka bidrag för följande typer av projekt inom programmet:

  • samarbetspartnerskap (KA220-YOU)
  • småskaliga partnerskap (KA210-YOU).