Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång för partnerskap för samarbete (KA2) avslutas 24.3.2023

Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
20.12.2022 – 24.3.2023 kl 13:00
Ansökningsblankett

Ansökningsomgången för partnerskap för samarbete (KA2) inom Erasmus+ för ungdomssektorn avslutas 24.3.2023 kl. 13.00 i finsk tid (12.00 CET):

  • samarbetspartnerskap (KA220-YOU) 
  • småskaliga partnerskap (KA210-YOU).