Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Den första ansökningsomgången för projektbidrag avslutas 20.2 och 5.3.2024

Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn EU:s ungdomsprogram Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
28.11.2023 – 5.3.2024 kl 13:00
Ansökningsblankett
Mer information
nuoriso@oph.fi

Den första ansökningsomgången 2024 för projektbidrag avslutas 20.2 och 5.3.2024

20.2.2024 kl. 13.00 finsk tid (12.00 CET) avslutas ansökningen för följande insatser:

  • mobilitetsprojekt för ackrediterade organisationer (KA151-YOU)
  • ungdomsutbyte (KA152-YOU)
  • mobilitet för ungdomsarbetare (KA153-YOU)
  • projekt för ungdomsaktivitet (KA154-YOU)
  • DiscoverEU:s inkluderingsinsats (KA155-YOU).

5.3.2024 kl. 13.00 finsk tid (12.00 CET) avslutas ansökningen för följande insatser:

  • samarbetspartnerskap (KA220-YOU)
  • småskaliga partnerskap (KA210-YOU).