Finansiering för internationalisering

Erasmus+ vuxenutbildning: Ansökningsomgång för ackrediterade mobilitetsprojekt (KA121-ADU) avslutas 23.2.2023

Vuxenutbildning Fritt bildningsarbete Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen
Status
Avslutad
Ansökningstid
7.12.2022 – 23.2.2023 kl 13:00
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 192 707 €
Mer information
Johanna Tarvainen, 0295 331 897, johanna.tarvainen(at)oph.fi
Janne Airaksinen, 0295 331 859, janne.airaksinen(at)oph.fi

Ansökningar kan lämnas in för Erasmus+ ackrediterad finansiering för vuxenutbildning (KA121-ADU).

Du kan ansöka om stöd för mobiliteter för både personal och studerande i ett land som deltar i Erasmus+-programmet med en enda ansökan. 

Observera att mobiliteter bör främja integration och mångfald, miljömässig hållbarhet och IKT-kompetens. Du kan till exempel integrera dessa i ditt projekt genom att öka medvetenheten bland deltagarna, dela bästa praxis och välja lämpliga mobilitetsmetoder.

Läs mer i länkar nedan och kontakta oss om du har frågor!