Finansiering för internationalisering

Erasmus+ vuxenutbildning: Ansökningsomgång for samarbetsprojekt (KA220-ADU) avslutas 22.3.2023

Vuxenutbildning Fritt bildningsarbete Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen
Status
Avslutad
Ansökningstid
14.12.2022 – 22.3.2023 kl 13:00
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
891 388 €
Mer information
Virpi Maireberg, 0295 331 764, virpi.maireberg(at)oph.fi

Erasmus+ samarbetsprojekt inom vuxenutbildning är transnationella partnerskap som fokuserar på utbyte av god praxis eller utveckling av nya produkter och undervisningsmetoder.

Målet är också att organisationerna ska utveckla och stärka sina partnernätverk och öka det internationella samarbetet och verksamhetens gränsöverskridande karaktär.

Läs mer i länken nedan och kontakta oss om du har frågor!