Finansiering för internationalisering

Erasmus+ vuxenutbildning: Ansökningsperiod för småskaliga partnerskapsprojekt avslutas 4.10.2022

Vuxenutbildning Fritt bildningsarbete Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen
Status
Avgjord
Ansökningstid
19.5.2022 – 4.10.2022 kl 13:00
Ansökningsblankett

Vuxenutbildningens småskaliga partnerskapsprojekt riktar sig särskilt till små organisationer och nya projektaktörer. I småskaliga partnerskapsprojekt är det till exempel möjligt att fördjupa sig i ett visst tema och planera aktiviteter relaterade till det, som workshops, virtuellt arbete, arbete med material eller utbildningspaket. Deltagarna väljer de verksamhetsmetoder som passar projektets mål.

Varaktigheten för småskaliga partnerskapsprojekt är 6-24 månader, och projekten beviljas ett bidrag på antingen 30 000 euro eller 60 000 euro. Ett småskaligt partnerskapsprojekt måste ha minst två organisationer från två olika EU-medlemsstater eller från ett tredje land som är associerat med Erasmus+-programmet.

Ansökningsperioden för Erasmus+ småskaliga partnerskapsprojekt avslutar den 4 oktober 2022 klockan 13:00.