Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökningstiden för finansiering för ackrediterade organisationers mobilitetsprojekt (KA121) går ut 18.5.2021

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Finansieringsansökan för KA121-instansen är avsedd för Erasmus+-programmets ackrediterade yrkesutbildningsaktörer. Den finansieringsandel som delas ut från Erasmus+-programmet stöder ackrediterade aktörer att genomföra Erasmus+-planen.