Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökningstiden för småskaliga partnerskap 2024 (KA210-VET) går ut 1.10.2024

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen
Status
Pågående
Ansökningstid
12.6.2024 – 1.10.2024 kl 13:00
Ansökningsblankett

I småskaliga partnerskap (Small-scale Partnerships KA210-VET) kan man testa, prova eller utveckla olika arbetssätt eller metoder och skapa en grund för ett samarbetsnätverk. Både personal och elever/studerande kan delta i genomförandet av projektet. 

Projektets längd är 6-24 månader, och projekt tilldelas antingen 30 000 eller 60 000 euro. Ett småskaligt partnerskap är transnationellt och omfattar minst två organisationer från två olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till Erasmus+ programmet.  

Småskaliga samarbetspartnerskap riktar sig särskilt till nya aktörer och små organisationer.   

För småskaliga samarbetspartnerskap (KA210) kommer det årligen att ordnas två ansökningsomgångar. Ansökningstiden på hösten 2024 utgår den 1 oktober kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET) På hösten delas ca. 235 000 euro ut till småskaliga partnerskap inom yrkesutbildning.