Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Den första finansieringsansökan för småskaliga samarbetspartnerskap (KA210-VET) 2021 upphör 21.5.2021

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
25.3.2021 – 21.5.2021 kl 19:00
Ansökningar om finansiering

Småskaliga samarbetspartnerskap (Small-scale Partnerships KA210-VET) riktar sig särskilt till nya aktörer och mindre organisationer. 

Målet för projektet kan vara att utveckla nya innovationer eller utbyta erfarenheter med andra inom yrkesutbildning. Både personal och studerande kan delta i genomförandet av projekten. I programhandledningen beskrivs närmare vilken typ av verksamhet som kan finansieras och eftersträvas inom strategiska partnerskapsprojekt samt ytterligare information om finansiering och urvalskriterier.