Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Den första finansieringsansökan för småskaliga samarbetspartnerskap (KA210-VET) 2023 går ut 22.3.2023

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
23.11.2022 – 22.3.2023 kl 13:00

I småskaliga partnerskap kan man testa, prova eller utveckla olika arbetssätt eller metoder och skapa en grund för ett samarbetsnätverk. Både personal och elever/studerande kan delta i genomförandet av projektet.

Småskaliga samarbetspartnerskap (Small-scale Partnerships KA210-VET) riktar sig särskilt till nya aktörer och små organisationer.   

För småskaliga samarbetspartnerskap (KA210) kommer det årligen att ordnas två ansökningsomgångar. Den första ansökningstiden för 2023 löper ut den 22.3.2023 kl. 13.00 finsk tid (kl. 13.00 CET) och den andra ansökningstiden går ut den 4.10. 2023 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET).

I den första finansieringsansökan 2023 delas ca. 230 000 euro ut till småskaliga partnerskapsprojekt.