Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: Europeiska nätverk 2021

Kreativa Europa
Status
Pågående
Ansökningstid
8.6.2021 – 26.8.2021 kl 18:00
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering

EU-programmet Kreativa Europa stöder europeiska nätverk, som samlar aktörer inom branschen i Europa i stor utsträckning. Det kommer att beviljas totalt 27 miljoner euro till uppskattningsvis 30 nätverk.

EU-stödet är högst 825.000 euro och 80% av de totala kostnaderna för verksamheten. Ansökningar lämnas elektroniskt via EU:s Funding & Tenders -portal.

Ansökningstiden slutar 26.8.2021 klockan 18 finsk tid.

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.