Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: Mediekompetensprojekt 2023

Kreativa Europa
Status
Avslutad
Ansökningstid
8.12.2022 – 30.3.2023 kl 18:00
Ansökningsblankett

EU-programmet Kreativa Europa och dess sektorsövergripande programområde stöder mediekompetensprojekt. Årets 2022 ansökningsrundan är nu öppen och dess budget är 2 miljoner euro.
 

Stöd till innovativa mediekompetensprojekt riktade till olika åldersgrupper

Syftet är att främja kompetensutveckling och informationsutbyte relaterade till mediekompetens. Syftet är också att utveckla innovativa gränsöverskridande mediekompetensprojekt och gemenskaper i en ständigt föränderlig digital mediemiljö, med hänsyn till olika åldersgruppers behov.

EU-stödet är högst 500.000 euro och 70% av projektets totala kostnader.
 

För vem?

Partnerskapet behöver bestå av organisationer från minst tre olika länder som deltar i Kreativa Europa.

Deltagarna kan vara vinstdrivande eller icke-vinstdrivande organisationer, offentliga eller privata aktörer, internationella organisationer, universitet eller utbildningsorganisationer, organisationer inom mediebranschen, organisationer inom forsknings- eller teknologibranschen eller aktörer som tillhandahåller teknologi.
 

Ansökningstiden

Ansökningstiden slutar 30.3.2023. Resultaten publiceras i juli och bidragsavtal kommer att undertecknas i september 2023.

Projekten kan pågå i högst 24 månader.
 

Ansökningsprocessen

Alla handlingar med anknytning till den öppna ansökan om finansiering publiceras i EU:s portal Funding and Tenders. Ansökningarna administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA. Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren i Funding and Tenders portal.

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.