Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt 2022

Kulturväsendet Kreativa Europa
Status
Avslutad
Ansökningstid
1.2.2022 – 5.5.2022 kl 18:00
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering

Obs! Ansökningstiden har förlängts till den 5 maj 2022.

Programmet Kreativa Europa (2021-2027) stöder samarbetsprojekt mellan europeiska aktörer inom kultursektorn och de kreativa branscherna i tre kategorier:

Små samarbetsprojekt

  • Minst 3 organisationer från 3 länder deltar
  • EU-stödet högst 80 % och 200 000 euro

Medelstora samarbetsprojekt

  • Minst 5 organisationer från 5 länder deltar
  • EU-stödet högst 70 % och 1 milj. euro

Stora samarbetsprojekt

  • Minst 10 organisationer från 10 länder deltar
  • EU-stödet högst 60 % och 2 milj. euro

Cirka 20 procent av budgeten för samarbetsprojekt styrs till projekt som implementerar sektorspecikika prioriteringar inom kulturarv, musik, boksentorn, arkitektur, mode och design eller hållbar kulturturism.

Total budget för årets bidragsfördelning är 68,6 miljoner euro. Cirka 130 projekt ska finansieras