På den här sidan hittar du verkliga exempel på och modeller för hållbar verksamhet vid läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning.
Kestävä kehitys perusteissa ja muissa suunnitelmissa

Skribenter: specialsakkunnig Jaakko Jekunen och undervisningsråd Alma Muukka-Marjovuo, Utbildningsstyrelsen

Med hjälp av och tack vare konsten kan vi fördomsfritt skissa upp en hållbar framtid. Konstnärer från författare till arkitekter har frimodigt skapat visioner om nya sätt att se världen, byggt verk utan motstycke och diktat upp hela fiktiva världar. Kreativitet är nyckeln till det nya.

Enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen (2017) är det centrala målet att med hjälp av konstens medel bygga en hållbar framtid. Utforskande, förmedling och förnyelse av de pluralistiska kulturarven står i centrum för byggandet av en socialt och kulturellt hållbar framtid. Den grundläggande konstundervisningen behöver dock inte stanna upp här, utan den kan också konkret bidra till utvecklingen av ekologiskt hållbara verksamhetssätt.