Barn, unga och vuxna möter ofta informationspåverkan i tjänster i sociala medier. Fenomenet kan behandlas i fostran och utbildning i olika läroämnen som en del av multilitteraciteten och den digitala kompetensen.