Vi arrangerar varje år studiedagar i Finland för lärare i finska språket och/eller Finlands kultur vid utländska universitet. Syftet är att presentera den nyaste forskningen inom området för lärarna och ge dem praktiska råd för undervisningen.