Textila kulturer och jag

Stödmaterialet finns tillsvidare endast på finska

 

Tekstiilikulttuurit ja minä johdattaa tutkimusmatkalle erityisesti pukeutumiskulttuurin maailmaan, sen tuntemiseen ja ymmärtämiseen.

Tekstiilikulttuurit ympäröivät meitä kaikkialla ja kaiken aikaa. Käsityön verkko-oppimateriaali on opiskelijalähtöinen tutkimusmatka erityisesti tekstiilityön työtapoihin, pukeutumiskulttuurin alueelle. Se johdattaa opiskelijan tutustumaan ja syventymään ympärillään olevaan tekstiilikulttuuriin. Matka tekstiilien maailmaan rakentuu kolmesta aihealueesta: lempivaate, alakulttuurit ja muut tekstiilit. Verkkomateriaalin tehtävät on suunniteltu siten, että ne ohjaavat aktiivisen tiedonhankinnan ja käsittelyn kautta konkreettiseen toimintaan. Oppiminen ankkuroituu opiskelijan omaan kulttuuriseen todellisuuteen.