Meddelanden

Endast en fjärdedel av finländarna som studerar vid utländska högskolor tror att de kommer att återvända till Finland

Aktuellt Högskoleutbildning Internationalisering
Allt fler finländare genomför sin högskoleexamen utomlands. De som åker utomlands för att studera är framför allt ute efter internationella erfarenheter, men också bättre antagningsmöjligheter och studiernas innehåll lockar, visar Utbildningsstyrelsens förfrågan till studerande. De studerandes framtid kännetecknas av osäkerhet, eftersom hälften av de svarande inte ännu vet vilket land de kommer att bo i efter studierna. Endast en fjärdedel tror att de kommer att återvända till Finland.

Kartläggningen av orsakerna till studier utomlands och de studerandes framtidsplaner ingår i ett bredare utredningsarbete som har genomförts i samarbete med FPA. Den aktuella undersökningen riktade sig till studerande som får studiestöd av FPA.

– Vid utländska högskolor studerar cirka 8 000 finländare som får studiestöd av FPA. Antalet har fördubblats på tio år. Enligt undersökningen är det många faktorer som påverkar att unga åker utomlands, både sådant som driver dem bort Finland och sådant som lockar i utlandet. Var man väljer att bosätta sig efter studierna beror på sysselsättnings- och karriärmöjligheterna, men den allmänna atmosfären är också viktig, konstaterar Irma Garam, som har ansvarat för undersökningen vid Utbildningsstyrelsen.

Fyra inriktningar utomlands

Garam sammanfattar orsakerna till att flytta utomlands med fyra inriktningar som är typiska för studerande i olika branscher och länder. Den största gruppen är de som söker internationell erfarenhet och som lockas av nya upplevelser, äventyr, möjligheten att bosätta sig utomlands och få en internationell karriär.

– Dessa studerande finns främst inom ekonomi och samhällsvetenskap, humanistiska vetenskaper och konstämnen, typiskt också i Nederländerna, Storbritannien och USA. De som är ute efter internationell erfarenhet anpassar sig i genomsnitt bättre till det nya landet och till gruppen av andra internationella studerande.

De näststörsta grupperna består å ena sidan av dem som söker utbildning av hög kvalitet och å andra sidan av dem som lockas av bättre antagningsmöjligheter. Den tidigare gruppen lockas av en välkänd läroanstalt och ett utbildningsutbud av hög kvalitet. Speciellt vanligt är detta inom konst, teknik, turism-, kosthålls-, och ekonomibranschen i Nederländerna och Storbritannien. Den andra gruppen lämnar Finland på grund av att det är svårt att komma in vid en önskad utbildning, t.ex. inom medicin, veterinärmedicin, juridik eller psykologi. Den här gruppen kännetecknas av att de behåller ett starkare band till Finland än de andra: de följer med hemlandets händelser, kommer för att jobba under loven och den primära referensgruppen är andra finländska studerande. Studielandet ligger också ofta nära hemlandet, till exempel Lettland, Sverige eller Estland.

– Rätt få väljer att studera i länder som är bekanta från förr, där man t.ex. har familjeband eller har bott tidigare. Det är också sällsynt att studerande väljer land utgående från rekommendationer av bekanta, säger Garam.

Trots att bekanta länder inte betonas i orsakerna att åka utomlands, är det många som har tidigare internationell erfarenhet och kontakter till landet från andra sammanhang än studierna. Nästan 60% av de svarande hade bott utomlands en längre tid före sina nuvarande studier. Ungefär en tredjedel hade antingen en partner, familjemedlem eller andra släktband i landet.

Studenter som har nära kontakt med Finland återvänder mer sannolikt

Hälften av de tillfrågade i undersökningen har för avsikt att söka jobb och drygt en tredjedel tänker fortsätta med andra studier. Speciellt magisterstuderande har sikte på att söka jobb, men samma gäller också studerande inom teknik och vård redan efter kandidatexamen.

För många är det oklart i vilket land de kommer att bosätta sig: nästan hälften kunde inte uppge var de kommer att bo efter att de slutfört studierna. Endast en fjärdedel har för avsikt att återvända till Finland. De som har för avsikt att börja jobba återvänder i snitt oftare medan de som fortsätter med andra studier återvänder mer sällan än genomsnittet.

– De som sökt sig utomlands i hopp om att lättare komma in på en utbildning återvänder mer sannolikt än andra, medan de som söker internationell erfarenhet återvänder mer sällan, sammanfattar Garam. – De som har en nära kontakt till Finland och till exempel följer med sysselsättningen i hemlandet tror oftare att de kommer att återvända. En partner eller andra släktlika band till landet där man studerar minskar för sin del viljan att återvända.

Enligt undersökningen väger arbets- och karriärmöjligheter tyngst då de som studerar utomlands funderar på var de ska bosätta sig. Den allmänna atmosfären i landet anses också vara viktig. För Finlands del är det oroväckande att endast få ser dessa som faktorer som lockar att återvända till hemlandet. Finlands styrkor är den rena naturen och miljön samt den allmänna levnadsstandarden. Det fungerande samhället och tryggheten ses också som positivt.

Arbetslöshet och dåliga sysselsättningsutsikter lyftes fram som de mest negativa faktorerna för Finlands del. Också ett slutet och trångsynt samhälle och allmänt dålig stämning nämndes ofta.

─ Undersökningen genomfördes år 2016 under den ekonomiska recessionen. Ifall uppfattningarna som återspeglas i svaren om Finland som ett trångsynt land med svag sysselsättning trots allt blir levande, kan det bli en belastning för landets rykte, anser Garam.