Meddelanden

Gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds

Aktuellt Högskoleutbildning
Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolor inleds tisdagen den 9 januari kl. 8 och går ut onsdagen den 24 januari kl. 15. Ansökan kan göras i Studieinfo-tjänsten.

Utbildningarna som är med i den första ansökningstiden är utbildningar på främmande språk vid yrkeshögskolorna och Aalto-universitet samt utbildningar vid Konstuniversitetet. Största delen av utbildningarna finns vid yrkeshögskolorna inom företagsekonomi, teknik, samt social- och hälsoområdet. I den första ansökningstiden erbjuds sammanlagt cirka 180 utbildningar och 2 200 nybörjarplatser.

Högskolorna är förpliktade att reservera en del av nybörjarplatserna i den gemensamma ansökan för dem som ansöker om sin första studieplats. Skyldigheten omfattar emellertid inte utbildningar på främmande språk, magisterutbildningar och inte heller utbildningar med endast ett litet antal nybörjarplatser. På grund av detta används kvoten för förstagångssökande mestadels inte under den första ansökningstiden.

En och samma ansökningsblankett under både den första och andra ansökningstiden

Sökanden bör sätta utbildningarna i prioritetsordning i ansökningsblanketten. Under de två olika ansökningstiderna i vårens gemensamma ansökan är det möjligt att söka till högst sex olika utbildningar. En sökande som söker under den första ansökningstiden, men också vill söka under den andra ansökningstiden bör därför i ansökningsblanketten reservera plats också för dessa ansökningsönskemål. Den andra ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolorna inleds den 14 mars.

Sökanden kan bearbeta sin ansökan både i Min Studieinfo -tjänsten samt via en skild länk som finns i bekräftelsemeddelandet som sökanden får till sin e-post då ansökan har mottagits.