Meddelanden

Höstens gemensamma ansökan till högskolor kör ingång – 6 600 studieplatser ingår

Aktuellt Högskoleutbildning
Höstens 2018 gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång på onsdagen den 5 september kl. 8. Ansökningstiden löper ut på onsdagen den 19 september kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen Studieinfo.fi.

Antalet studieplatser i höstens gemensamma ansökan är ca 6 600. Antalet ansökningsmål är över 200, av dessa är 20 universitetsutbildningar. 21 yrkeshögskolor och tre universitet erbjuder utbildning i höstens gemensamma ansökan. Hälften av studieplatserna är reserverade för förstagångssökande.

De utbildningar som ingår i höstens gemensamma ansökan är för det mesta finskspråkiga. Flest studieplatser finns på yrkeshögskolornas social- och hälsoområde. I yrkeshögskolornas utbildningsutbud ingår både utbildningar som arrangeras som dagsundervisning och som flerformsundervisning. I ansökan ingår även högre yrkeshögskoleutbildningar.

Den sökande kan söka till sex ansökningsmål i den gemensamma ansökan. Ansökningsmålen skall sättas i prioritetsordning på ansökningsblanketten. I höst behöver sökanden inte längre skicka bilagor per post, utan kan spara dem i sin ansökan.

Ansökningsresultaten publiceras senast den 29 november.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Merja Väistö, tfn 029 533 1386