Meddelanden

Över 47 000 fick en studieplats i högskolornas gemensamma ansökan

Aktuellt Högskoleutbildning
I vårens gemensamma ansökan till högskolorna fanns 152 900 sökande, varav 47 300, det vill säga 31 % fick en studieplats. Siffrorna är liknande som år 2017. Allt fler får en studieplats direkt på basis av studentbetyget, i år var andelen 18 % av de antagna.

Svårast var det att bli antagen till universitetsstudier inom konst, så som teater, dans och bildkonst, där ungefär 4 % av de sökande antogs, samt till psykologi, där 5 % av de sökande antogs. Det var lättast att få studieplats inom det tekniska området och inom naturbruk och miljöområdet vid yrkeshögskolorna, där 36 % av de sökande antogs.

Av de antagna var 83 % förstagångssökande

I årets gemensamma ansökan var 63 % av studieplatserna reserverade för dem som söker sin första studieplats. Andelen förstagångssökande av alla sökande var i vår 80 % och av de antagna 83 % (i fjol 82 % av de sökande och 83 % av de antagna). Av vårens studenter sökte 82 % i gemensam ansökan och 36 % fick en studieplats.

Av de sökande till yrkeshögskolorna antogs 28 % och till universiteten antogs 25 %.

Av de antagna till yrkeshögskolorna var 85 % förstagångssökande och av de antagna till universiteten var 79 % förstagångssökande. Vid yrkeshögskolorna var andelen förstagångssökande störst inom turism- och kosthållsbranschen (92 % av de antagna) och vid universiteten inom ekonomivetenskaper (91 % av de antagna).

Betyget spelar en större roll i studerandeurvalet

Betygsurval tillämpades förutom inom det teknisk- och naturvetenskapliga området också inom största delen av yrkeshögskolornas utbildningsområden och därtill det ekonomiska utbildningsområdet. Av alla antagna fick 18 % sin studieplats direkt på basis av studentbetyget. Inom ekonomivetenskaper antogs 59 % genom betygsurval. År 2020 blir betygsurval det primära antagningssättet till högskolor.
Högskolorna samarbetar allt mer branschvis. I år övergick de juridiska, medicinska och odontologiska områdena till gemensamt urval, där urvalsproven och antagningskriterierna är gemensamma.

Resultaten publiceras den här veckan – lediga platser kan sökas i tilläggsansökan

De sökande får under den pågående veckan information om resultaten till sin e-post. En sökande kan ha sökt 6 olika studieplatser och i resultatbrevet meddelas resultaten för alla utbildningar. Studieplatsen ska tas emot senast på tisdag den 10 juli kl. 15. Från reservplats kan man bli antagen fram till den 31 juli.

Högskolorna kan under perioden 2.7–15.8. ordna tilläggsansökan till lediga studieplatser i gemensam ansökan. De utbildningar som erbjuds finns i Studieinfo och på högskolornas egna webbsidor allt eftersom högskolorna beslutar att ordna tilläggsansökan. Ansökan till utbildningarna görs via Studieinfo med blanketten för tilläggsansökan för högskolornas gemensamma ansökan.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Merja Väistö, tfn 029 533 1386