Meddelanden

Småbarnspedagogiken får anvisningar om religiösa evenemang

Aktuellt Småbarnspedagogik
Utbildningsstyrelsen har för första gången gjort upp anvisningar för anordnande av religiösa evenemang och fester med religiösa inslag inom småbarnspedagogiken.

Anvisningarna beskriver hur man ska gå till väga och vad som ska beaktas om religiösa evenemang eller förrättningar ordnas till exempel på daghem.

- Anordnandet av religiösa evenemang och förrättningar styrs av Finlands grundlag och lagen om småbarnspedagogik. Anvisningarna grundar sig förutom på lagstiftningen också på lagberedningsdokument och ställningstaganden av laglighetsövervakare och Utbildningsstyrelsen, säger direktör Matti Lahtinen, som ansvarar för rättsliga ärenden vid Utbildningsstyrelsen.

Enligt anvisningarna ska religiösa evenemang ordnas separat från den övriga verksamheten. Barnens vårdnadshavare ska informeras i tillräckligt god tid och det ska erbjudas alternativ till deltagandet. Barnets vårdnadshavare ska ha en faktisk och genuin möjlighet att välja om barnet ska delta i evenemang och förrättningar som innehåller religiösa inslag. Om barnet inte deltar får det inte leda till att barnet stämplas.

I anvisningarna rekommenderar eller förbjuder man inte religiösa evenemang Kommunerna och anordnarna av småbarnspedagogik bestämmer själva hur de går till väga.

I anvisningarna behandlas också åskådningsfostran inom småbarnspedagogiken.


Anvisningarna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen har uppdaterats

Utbildningsstyrelsen har samtidigt uppdaterat anvisningarna om undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt anordnande av religiösa evenemang i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen.

De centrala principerna i anvisningarna har inte ändrats och de är i linje med anvisningarna för småbarnspedagogiken. Utbildningsanordnaren kan ordna religiösa evenemang eller låta bli att göra det. De specificeringar som har gjorts berör främst ordnandet av alternativt program och principerna gällande anmälan om deltagande och behandling av personuppgifter. Anvisningen för den grundläggande utbildningen och gymnasiet har också uppdaterats med mer specifik information om hur undervisningsgrupper bildas i åskådningsämnen. En uppdatering har behövts utgående från laglighetsövervakarnas avgörandepraxis och erfarenheterna av tillämpandet av de tidigare anvisningarna.