Meddelanden

151 800 sökande i vårens gemensamma ansökan till högskolor

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
Det fanns cirka tusen färre sökande i vårens gemensamma ansökan än ifjol, medan antalet studieplatser var ungefär detsamma. Inom universiteten var det flest sökande till det ekonomiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Inom yrkeshögskolorna var det flest sökande till social-, hälso- och idrottsområdet samt samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området.
Kuvituskuva, pyöräily

Vårens gemensamma ansökan avslutades den 3 april. Under de två ansökningstiderna erbjöds sammanlagt 48 000 nybörjarplatser, vilket är ungefär lika mycket som i fjol. Drygt hälften av nybörjarplatserna är inom yrkeshögskoleutbildning.

79 procent söker till högskoleutbildning för första gången

Största delen av utbildningarna i gemensam ansökan är riktade till personer som har avlagt en utbildning på andra stadiet. Högskolorna har en skyldighet att reservera en stor del av studieplatserna för personer som söker sin första studieplats i en högskola. Cirka 20 procent av nybörjarplatserna är inom universitetens magisterutbildningar eller högre yrkeshögskoleutbildningar som inte berörs av kvoten för förstagångssökande.

I vårens ansökan var 79 procent förstagångssökande. Av nybörjarplatserna är 62 procent reserverade för förstagångssökande, dvs. totalt 24 800 studieplatser. Andelarna är nästan desamma som ifjol.

Stora branschvisa skillnader i konkurrensen om nybörjarplatserna

Inom universiteten är konkurrensen om nybörjarplatserna hårdast inom bildkonstbranschen (26,6 sökande/nybörjarplats), inom psykologi (20,1 sökande per nybörjarplats) och inom veterinärmedicinska (10,4 sökande per nybörjarplats). Inom yrkeshögskolor var det förhållandevis svårt att få en studieplats inom det naturvetenskapliga området (6,8 sökande/nybörjarplats), social- och hälso- och idrottsområdet (5,6 sökande/nybörjarplats) och kulturområdet (4,8 sökande/nybörjarplats).

I förhållande till antalet nybörjarplatser var det få som sökte sig till yrkeshögskolornas område för teknik och kommunikation (2,6) och till det pedagogiska området vid universiteten (3,1).

Resultaten publiceras före slutet av juni

Till näst kontrollerar högskolorna ansökningarna och ordnar urvalsprov. Antagningsresultaten klarnar stegvis. Sökande kan få antagningsresultat från och med mitten av april. Största delen av resultaten klarnar ändå först mot slutet av juni. Alla antagningsresultat publiceras senast 28.6.

Den sökande kan följa med situationen i tjänsten Min studieinfo. De som fått en studieplats får automatiskt information om antagningen per e-post.

Ytterligare information

  • Specialsakkunnig Merja Väistö, merja.vaisto [at] oph.fi,  tfn 029 533 1386
  • Specialsakkunnig Mikko Eronen, mikko.eronen [at] oph.fi, tfn 029 533 1485