Meddelanden

Den nationella tutorlärardagen samlar 600 tutorlärare till Aulanko i Tavastehus

Aktuellt Grundläggande utbildning Digitalisering Utveckling av utbildningen
Den nationella tutorlärardagen 2019 ordnas den 20 mars i samband med ITK-konferensen i Aulanko i Tavastehus. Målet med dagen är att föra samman tutorlärare, utbildningsutvecklare och utbildningsförvaltning för att dela tankar, idéer och erfarenheter om tutorverksamhet.
Kuvituskuva, ihmisiä kokouksessa

Med den landsomfattande tutorlärarverksamheten som inleddes 2016 stöder man ny pedagogik och ibruktagandet av de nya läroplanerna. Under åren 2016–2018 har tutorlärarverksamheten finansierats via Utbildningsstyrelsen med totalt 24,8 miljoner euro.

Tutorlärarna är lärare som vid sidan av den egna undervisningen stöder och fortbildar sina lärarkolleger till exempel i användningen av informations- och kommunikationsteknologi. I tutorlärardagen deltar sammanlagt 600 tutorlärare från olika håll av Finland.

I Aulanko strävar man efter ett inspirerande och ledigt evenemang. Dagens huvudtalare är undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen och Henrik Dettmann, chefstränare för Finlands basketlandslag. Under dagen utlyser också undervisningsministern årets tutorlärare som väljs för första gången.

Det mest centrala innehållet i tutorlärardagen är de över 20 verkstäderna som ordnas av lärare till lärare. I verkstäderna fördjupar man sig i tutorlärarnas olika arbetsbilder, olika lokala och regionala modeller för tutorlärarverksamheten, elevagentverksamheten samt olika digitala verktyg och applikationer i undervisningen. Verkstädernas innehåll beskrivs mer utförligt i programmet (på finska). Förutom verkstäderna kan deltagarna besöka över 40 punkter där företag presenterar sin verksamhet.

Dagen arrangeras i samarbete med Tavastehus stad, Suomen eOppimiskeskus, Tammerfors universitet och Utbildningsstyrelsen.

Tutorlärarna stöder kolleger och främjar digitalt lärande

I Finlands grundskolor finns cirka 2 200 tutorlärare som stöder ny pedagogik och främjar digitaliseringen av lärandet. Enligt utredningar upplevs tutorlärarverksamheten som ett effektfullt sätt att ordna fortbildning under lärarkarriären.

Enligt Utbildningsstyrelses kartläggning fokuserar tutorlärarnas arbetsuppgifter främst på tre teman: att främja digitalt lärande, erbjuda kollegialt stöd och att implementera läroplanen. Det kan alltså förekomma stor variation i tutorlärarnas arbetsbild, men det är också en av verksamhetens styrkor. Tutorlärarna kan flexibelt erbjuda sådant stöd som behövs för stunden.

Målsättningen för regeringens spetsprojekt Den nya grundskolan har varit att förnya grundskolan, stärka lärarnas kunnande och stöda en verksamhetskultur i skolorna som präglas av samhörighet. Bland annat genom tutorlärarverksamheten eftersträvar man dessa mål. Andra åtgärder har bland annat varit att utvidga programmet Skolan i rörelse till ett nationellt program samt att erbjuda mer och mångsidigare språkundervisning.

ITK-konferensen ordnas nu för trettionde gången och det är den största och mest betydande konferensen som ordnas kring digital undervisning i Finland och de andra nordiska länderna. I år deltar över 2 000 utvecklare av digitalt lärande, lärare och andra aktörer som är intresserade av utbildningsteknologi.

Mer information

Jari Harvio, Tavastehus stad, tfn 050 5947 883, jari.harvio [at] hameenlinna.fi

Sami Heino, Tavastehus stad, tfn 03 6213 552, sami.heino [at] hameenlinna.fi

Forskningschef Jarmo Viteli, Tammerfors universitet, tfn 0500 731 237, jarmo.viteli [at] tuni.fi,

Verksamhetsledare Titi Tamminen, Suomen eOppimiskeskus ry, tfn 040 869 6306, titi.tamminen [at] eoppimiskeskus.fi 

Specialsakkunnig Matti Ranta, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1537, matti.ranta [at] oph.fi

Undervisningsråd Kimmo Koskinen Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1107, kimmo.koskinen [at] oph.fi

Undervisningsministerns specialmedarbetare Juho Mäki-Lohiluoma, tfn 050 475 3395

Projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen, programmet Den nya grundskolan, undervisnings- och kulturministeriet tfn 029 533 0134, sanna.vahtivuori-hanninen [at] minedu.fi