Meddelanden

Forum för modersmåls- och litteraturundervisning i Helsingfors 1–2.8.2019

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Modersmål och litteratur
Kring 200 modersmålslärare och lärare i litteratur samlas till forumet för modersmåls- och litteraturundervisning. Temat för i år är ”En bättre värld genom läsning”. I år granskar forumet speciellt vilka effekter grunderna i den nya läroplanen har på undervisningen och på Läsrörelsen.
Kuvituskuva: opettaja auttaa oppilasta

Utbildningen ordnas av Utbildningsstyrelsen och förbundet för modersmålslärare (ÄOL). Utbildningsforumet behandlar aktuella frågor inom modersmål, litteratur, kultur och media samt ny forskning, nya pedagogiska synpunkter och läroplaner inom området. 

Det två dagar långa evenemanget består av föreläsningar och workshops. Dessutom kan man bekanta sig med undervisningsmaterial i modersmål, litteratur och kommunikation.
Utbildningen stöder ibruktagandet och sammanställandet av lokala läroplaner samt inspirerar lärare att diskutera aktuella frågor i branschen. 

–Det är meningen att forumet stöder och stärker både yrkesskickligheten och yrkesidentiteten hos lärare, berättar undervisningsrådet Minna Harmanen vid Utbildningsstyrelsen.  

Grunderna för gymnasiets nya läroplan offentliggörs i november. Undervisningsrådet Petri Lehikoinen berättar om reformen. Lehikoinen är chef för enheten för Gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning. 

Undervisningsrådet Minna Harmanen och Sari Hyytiäinen som är ordförande för ÄOL berättar i sin tur om vad som ändras i lärokursen i finska och litteratur. Undervisningsrådet Katri Kuukka presenterar vad som ingår i de nya grundera för läroämnet finska som andra språk och litteratur. 

Forumet behandlar också bland annat hur kriterierna för slutbedömningen i läroämnena i den grundläggande utbildningen ska kompletteras. Dessutom presenteras erfarenheterna av de första digitala studentproven i modersmål och litteratur. 

Finländarnas läskunnighet stärks genom samarbete

Tema för årets utbildning är läsning. I programmet ingår inlägg där lärarna presenterar Läsrörelsens evenemang och verksamhet samt ger exempel på hur man motiverat eleverna att läsa. Läsrörelsen är ett resultat av Läskunnighetsforumet. 

–Det gläder mig att både Läsrörelsens fortsättning och förbättrandet av tillgången till bibliotekstjänster nämns i det nya regeringsprogrammet. Läsrörelsen vill i samarbete med olika aktörer stärka alla finländares läskunnighet och uppmuntra speciellt barn och unga att läsa, berättar Pia Lumme som är koordinator för Läsrörelsen.  

I sitt öppningsanförande tar Lumme upp sätt på vilka yrkeskunniga inom undervisningen kan stärka sitt eget kunnande och läsfärdigheten hos barn och unga. 

Forum för modersmåls- och litteraturundervisning 1.–2.8.2019: En bättre värld genom läsning
Plats: 1.─2.8.2019 kl. 8.30─15.45
Plats: Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorigatan 5A, 00530 Helsingfors 

Mer information: undervisningsrådet Minna Harmanen, tfn 029 533 1481, minna.harmanen [at] oph.fi