Meddelanden

Gemensam ansökan till högskolor kör igång

Aktuellt Högskoleutbildning
Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet börjar onsdagen den 9 januari kl. 8. Ansökningstiden löper ut onsdagen den 23 januari kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen Studieinfo.fi.
Kuvituskuva, nuoret tutkimassa kirjoja kirjastossa

Utbildningarna som är med i den första ansökningsomgången är utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet. I ansökan ingår sammanlagt cirka 170 utbildningar och 2 300 nybörjarplatser. Största delen av nybörjarplatserna är vid yrkeshögskolorna inom företagsekonomi, teknik samt social- och hälsoområdet.

Högskolorna är förpliktade att reservera en del av nybörjarplatserna i den gemensamma ansökan för dem som ansöker om sin första studieplats. Skyldigheten omfattar ändå inte utbildningar på främmande språk, magisterutbildningar och eller utbildningar med endast ett litet antal nybörjarplatser. Därför används kvoten för förstagångssökande mestadels inte under den första ansökningstiden.

En och samma ansökningsblankett under både den första och andra ansökningstiden

Sökanden bör sätta utbildningarna i prioritetsordning i ansökningsblanketten. Under de två olika ansökningstiderna i vårens gemensamma ansökan är det möjligt att söka till högst sex olika utbildningar. En sökande som söker under den första ansökningstiden, men också vill söka under den andra ansökningstiden bör därför i ansökningsblanketten reservera plats också för dessa ansökningsönskemål. Den andra ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolorna inleds 20.3. Den sökande behöver inte längre skicka bilagor per post, utan kan spara dem i sin ansökan.

Mera information:

  • Specialsakkunnig Merja Väistö, tfn 029 5331 386, merja.vaisto [at] oph.fi
  • Specialsakkunnig Risto Hanhinen, tfn 029 533 1615, risto.hanhinen [at] oph.fi