Meddelanden

Lärare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet samlas i Helsingfors

Aktuellt
Utbildningsstyrelsen ordnar sina årliga studiedagar för lärare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet i Helsingfors 6–8.8.2019. Cirka 90 lärare från olika länder deltar i studiedagarna. De undervisar i 21 olika länder.
Kuvituskuva, Opetushallitus

Studiedagarna erbjuder universitetslärare som arbetar utomlands möjligheten att uppdatera sina kunskaper om finska språket och Finlands kultur och få en inblick i färsk forskning. Samtidigt får deltagarna en möjlighet att nätverka med andra som arbetar i branschen.

– Programmet är givande och mångsidigt. Det är nyttigt att dela erfarenheter, höra vad man gör vid andra universitet och få nya idéer för sitt eget arbete, berättar programsakkunnig Leena Kärnä.

Undervisning i skrivning och översättning

Ett speciellt tema under årets studiedagar är undervisning i skrivning och översättning för personer som studerar finska som främmande språk.

På tisdag ges föreläsningar i bland annat vetenskapligt skrivande och hur forskning förädlas till ett facklitterärt verk. På onsdag får lärarna delta i två olika workshoppar. Ett tema är arbetet kring Finlands landsbild, som behandlas både i form av en workshop och under en föreläsning. På torsdag får de lyssna på föreläsningar om exempelvis översättning och Helsingfors som litteraturtema.

Studiedagarna kulminerar i en intervju med två översättare. Gästföreläsare är Kersti Juva, som översätter till finska, och Sebastian Musielak, som översätter till polska.

– En del av föreläsningarna kan utnyttjas som sådana i undervisningen, medan andra erbjuder nyttig bakgrundsinformation. Workshopparna är inspirerande och erbjuder många tips som man kan utnyttja i sin egen undervisning, berättar Kärnä.

Utbildningsstyrelsen främjar undervisningen i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet

Undervisning i finska språket och Finlands kultur har erbjudits vid utländska universitet redan i flera decennier. Numera erbjuds studier vid närapå 90 universitet i nästan 30 länder runt om i världen. Det finns över 200 lärare i finska språket och cirka 3 500 finskstuderande vid olika utländska universitet.

Utbildningsstyrelsen främjar på många olika sätt studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet. Studiedagarna är en del av detta arbete.

Andra stödformer är bland annat lärare som sänds ut från Finland, gästlärare och praktikanter samt stöd för bok- och tidningsprenumerationer. Studerande erbjuds stipendie- och praktikprogram samt sommarkurser i finska språket och Finlands kultur i Finland.

Arbetet stöds av Expertgruppen för studier i finska och Finlands kultur vid utländska universitet, som huvudsakligen består av professorer och lektorer inom området vid finländska universitet.

Mer information:

Undervisning i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet:
Ansvarig sakkunnig Krista Heikkilä
krista.heikkila [at] oph.fi, tfn 0295 338 514

Praktiska arrangemang och intervjuförfrågningar i anslutning till studiedagarna:
Programsakkunnig Leena Kärnä
leena.karna [at] oph.fi, tfn 0295 338 507