Nyheter

Månadens statistik: Antalet elever som studerar på samiska växer – undervisning på samiska erbjuds också i Helsingfors

Aktuellt Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Statistik
Både antalet elever som får undervisning på samiska och antalet elever som studerar samiska som ett frivilligt främmande språk har vuxit inom den grundläggande utbildningen på 2000-talet. I antalet som får undervisning i samiska som modersmål har ingen större förändring skett.
Saamenliput liehumassa

Antalet elever som får undervisning på samiska växte från knappt 130 elever under läsåret 2005–2006 till nästan 200 elever läsåret 2015–2016. Antalet som studerar samiska som främmande språk har varierat mer från år till år, men förändringen på tio år är ändå tydlig: elevantalet växte med över 100 elever, vilket är en ökning på 25 %.

Statistik om undervisning på samiska

Källa: Sametingets statistik (Saamen kielen ja saamenkielinen opetus Suomessa -tilastot.)

Samiskan kan enligt de nuvarande föreskrifterna vara skolans undervisningsspråk, modersmål som läroämne eller ett frivilligt främmande språk som läroämne. Lagen om grundläggande utbildning förutsätter att de elever som bor i det samiska hembygdsområdet och behärskar det samiska språket, i huvudsak ska få undervisning på samiska. Det samiska området i Finland består av Utsjoki, Enare och Enontekis kommuner samt Vuotso i norra Sodankylä. I Finland talas tre av de samiska språken: nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

Mellan åren 2006 och 2016 har inga elever utanför hembygdsområdet fått undervisning på samiska, även om majoriteten av de samiska barnen och ungdomarna bor i andra delar av Finland. Situationen förändras småningom, eftersom man bland annat i Pasilan peruskoulu i Helsingfors inlett omfattande samisk-finsk undervisning på två språk. Det här är första gången som samisk-finsk undervisning ordnas i såväl förskolan som grundskolan.

Möjligheterna att studera samiska utanför hembygdsområdet påverkas bland annat av tillgången till distansundervisning. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade i maj 2018 Utsjoki kommun finansiering för ett projekt för att utveckla distansundervisningen på samiska fram till slutet av 2020. Distansundervisningen möjliggör studier i enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska oberoende av elevens bostadsort.

FN har utlyst 2019 till året för ursprungsfolkens språk. Samernas nationaldag firas den 6 februari.

Mer information