Nyheter

Nätverk öppnades för aktörer inom fotokonst

Erfarenheter Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering
För Finlands fotografiska museum är projekten inom Kreativa Europa ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad om branschens utveckling och träffa andra aktörer. Projekten har fört internationella utställningar och skapare till museet, för konstnärer har de öppnat nätverk och utsiktsplatser inom branschen.
Kuvituskuva: Naiset keskustelevat keskenään

Finlands fotografiska museum deltar både i projektet Transeurope finansierat av Kreativa Europa och i Parallel-forumet. Båda främjar samarbete och nätverkande mellan konstnärer och professionella inom branschen samt ger synlighet och arbetsmöjligheter.

Portfolioöversikt förde erkända experter till Finland

Transeuropes Helsinki Portfolio Review arrangerades vid museet i maj 2018. Museet kunde för första gången arrangera en så stor internationell översikt. 

– Finländska konstnärer fick möjlighet att visa sina verk för branschens centrala internationella experter, säger museichef Elina Heikka. 

– Det var enormt viktigt att bjuda dessa personer till museet, fortsätter tf. intendent Tiina Rauhala.

Projekten möjliggör internationella utställningar

Transeuropes grupputställning ses på museet sommaren 2019. Så omfattande internationella utställningar skulle knappast komma till Finland utan den här finansieringen. 

– Med projektfinansieringen kan vi visa europeisk fotokonst hos oss och göra den bättre känd. Tack var den kan vi på sätt och vis ta lite risker i utställningsprogrammet, konstaterar Heikka.

Parallel-forumet sammanför erfarenhet och nya aktörer

Den stora gruppen omfattar totalt 18 partnerorganisationer från 15 länder. Bland de första konstnärerna som valdes till forumet fanns tre fotografer från Finland: Sofia Okkonen, Nita Vera och Laura Rämö.

Maria Faarinen som är amanuens vid fotografiska museet deltog i forumets kuratorsprogram. Samtidigt som portfolioöversikten gick av stapeln i Helsingfors, hängde hon Parallel-utställningen i Maribor i Slovenien. 

– Enligt mig är det bästa med Parallel att det bland deltagarna finns institutionsmedlemmar och experter med en lång karriär, medan de yngsta fotograferna bara är tjugo år. För dem är det en fantastisk möjlighet att samlat få lära känna en sådan mängd etablerade experter.

Internationalisering bra sätt att hållas uppdaterad och träffa kolleger

Fotokonstens fält har många nätverk och det är enkelt att skapa internationella projekt. Det som man dock ska tänka på är att internationaliseringen gagnar hela organisationen. Enligt Heikka är projekten även en kanal för att följa branschens utveckling. 

– Vi vill hållas uppdaterade om vad som händer inom branschen internationellt, vilka trenderna är i Europa, vad unga fotografer är intresserade av, vilka projekt, synvinklar och diskussioner fotograferna delar.

– Det som är konkret och viktigt är också finansieringen för att resa och träffas personligen, avslutar Rauhala.

Text: Riikka Koivula