Nyheter

Rektorer och lärare – kom med och utveckla verktyget för uppgörandet av de lokala läroplanerna för gymnasiet

Utbildning och examina Gymnasieutbildning Lärare och pedagogisk personal
I samband med revideringen av grunderna för gymnasiets läroplan (GLP) förnyas också det elektroniska verktyget med vilket utbildningsanordnarna smidigt kan göra upp de lokala läroplanerna i tjänsten eGrunder. Verktyget är en del av eGrunder, där man samlar de nationella läroplansgrunderna och de lokala läroplanerna.
Kuvituskuva, opiskelijat kuuntelevat opettajaa

För att läroplansverktyget i så hög grad som möjligt ska svara på utbildningsanordnarnas behov utvecklar vi verktyget tillsammans med rektorerna och lärarna. I maj och juni presenterar vi läroplansverktygets funktioner och tar emot respons från fältet. Utbildningsanordnarna kan delta i prestationerna på distans. Tillfällena ordnas 17.5, 31.5, 14.6 och 28.6 klockan 12.30–14. Ingen förhandsanmälning behövs. Tillfällena hålls på finska. 
 
Målet med att förnya verktyget som behövs för uppgörandet av de lokala läroplanerna är att de ska svara på de behov som grunderna för gymnasiets läroplan som publiceras i november 2019 medför. Inom projektet eGrunder Det nya gymnasiet förnyas eGrunder till den del som gäller grunderna för läroplanen för gymnasiet och läroplansverktyget. Målsättningen är att läroplansverktyget så bra som möjligt ska stöda ibruktagandet av de nya grunderna och i synnerhet läroplansarbetet som görs i kommunerna och gymnasierna. 

Välkommen med för att påverka funktionerna i läroplansverktyget!

Ytterligare information:

Ulla Kauppi
etunimi.sukunimi@oph.fi

Katariina Männikkö
etunimi.sukunimi@oph.fi