Meddelanden

Sammanlagt 6 700 studieplatser ingår i höstens gemensamma ansökan till högskolor

Aktuellt Högskoleutbildning
Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång på onsdagen den 4 september kl. 8. Ansökningstiden löper ut på onsdagen den 18 september kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen Studieinfo.fi.
Illustrationsbild, studerande som diskuterar vid trappan

Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång på onsdagen den 4 september kl. 8. Ansökningstiden löper ut på onsdagen den 18 september kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen Studieinfo.fi.

Antalet studieplatser i höstens gemensamma ansökan är ca 6 700, det är ca 100 platser mer än förra hösten. Antalet ansökningsmål är sammanlagt ca 250, av dessa är 20 universitetsutbildningar. En femtedel av utbildningarna i ansökan är högre yrkeshögskoleutbildningar eller universitetsutbildningar på magisternivå. Sammanlagt 21 yrkeshögskolor och tre universitet erbjuder utbildning i höstens gemensamma ansökan. Ca 60 procent av studieplatserna är reserverade för förstagångssökande.

De utbildningar som ingår i höstens gemensamma ansökan är för det mesta finskspråkiga. Flest studieplatser finns på yrkeshögskolornas social- och hälsoområde.

Den sökande kan söka till sex ansökningsmål i den gemensamma ansökan. Ansökningsmålen skall sättas i prioritetsordning på ansökningsblanketten. I höst tar yrkeshögskolorna för första gången i bruk det gemensamma digitala urvalsprovet. Den sökande väljer plats och tidpunkt för deltagande i urvalsprovet på ansökningsblanketten.

Antagningsresultaten publiceras senast den 28 november 2019.

Ytterligare information:
Specialsakkunnig Merja Väistö, tel. 029 533 1386, merja.vaisto@oph.fi
Planerare Risto Hanhinen, tel. 029 533 1615, risto.hanhinen@oph.fi