Nyheter

Skolfreden utlyses: En godkännande atmosfär är på allas ansvar

Aktuellt Småbarnspedagogik Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Skolfreden utlyses i Kajana den 20 augusti då ungdomarna läser upp utlysningstexten som de själva har skrivit. Evenemanget startar Skolfredsprogrammet för läsåret 2019–2020. Årets tema är ansvar. Följ med evenemanget på webben och bekanta dig med materialen på adressen skolfreden.fi
Vain koulurauhakampanjan käyttöön

Eleverna har fastställt månatliga utmaningar för att förstärka gemenskapskänslan i skolan och uppmuntra till att ta hänsyn till andra. Syftet med att betona ansvar är att göra ungdomar medvetna om sitt ansvar för sig själva, andra människor och världen.

Dagisfreden påminner om rätten till ett trivsamt daghem

Förmågan att fungera i grupp övas upp redan i dagisåldern, och därför har Dagisfreden utvecklats som en del av Skolfredsprogrammet. Syftet med Dagisfreden är att förebygga mobbning och ensamhet bland barn före skolåldern. Dagisfreden ska påminna barn, pedagoger och vårdnadshavare om barnens rätt till ett tryggt och trivsamt daghem.

– Skolfreden utlyses varje år, och den påminner oss alla om att en godkännande och trygg atmosfär hör hemma i varje dagis och skola. Jag är glad över att skolfreden upplevs som en gemensam sak. När skolfred råder i skolan har varje barn och ungdom möjlighet att lära sig tillsammans ur sina egna utgångspunkter, samtidigt som personalen har möjlighet att göra ett meningsfullt jobb, säger direktör Anne Miettunen vid Utbildningsstyrelsen.

Följ med när Skolfreden utlyses i direktsändning på adressen skolfreden.fi

Skolfreden utlyses i år för 29:e gången. Utlysningsevenemanget äger rum på olika orter olika år, i år för första gången i Kajana. Följ programmet på adressen skolfreden.fi

Skolfredsprogrammet koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund. Syftet med programmet är att främja välbefinnande och trygghet inom skolgemenskapen. Till programmets centrala principer hör delaktiga elever, gemenskap och samarbete. Strävan är att alla i skolgemenskapen ska ha det bra i sin skola. Aktivt arbete under hela läsåret är en förutsättning för en skola som stödjer inlärningen, är trygg och fungerar bra

Källa: Skolfredens pressmeddelande, Mannerheims Barnskyddsförbund