Nyheter

Tre finländska skolor har fått titeln eTwinning-skola

Aktuellt Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning
Skolor som jobbar aktivt med eTwinning har för andra gången fått en egen titel. Kummun koulu från Outokumpu, Lauttakylän lukio från Vittis och Mäntykankaan koulu från Karleby kan nu stolt presentera sig som eTwinning-skolor. eTwinning hör till EU:s Erasmus+ -program. eTwinning är ett nätverk och ett webbverktyg för internationalisering som för samman skolor, elever och lärare i Europa.
Kuvituskuva: Lapset tekevät tietokoneella ryhmätyötä

Titeln eTwinning-skola 2019–2020 tilldelades totalt 1004 europeiska skolor. Skolorna bildar ett europeiskt nätverk av ledande skolor, där de är möjligt att få inspiration för vidareutveckling av skolan. Skolorna kan använda titeln i alla sina presentations- och marknadsföringsmaterial.

Minna Lemmetyinen från Kummun koulu berättar att de redan länge befrämjat internationaliseringen i skolan. Enligt henne öppnar titeln möjligheter för att synliggöra skolans verksamhet, utveckla den vidare och att fungera som inspiration för andra.

- Vi uppfattar att vi som eTwinning-skola är inspiratörer och exempel för andra skolor. Vi visar att vårt geografiska läge inte är ett hinder för pedagogisk tillväxt och förverkligandet av mångkulturell verksamhet i praktiken. Vi delar gärna med oss av vårt kunnande, samarbetar i nätverk och utbyter erfarenheter med olika aktörer på hemorten, säger Lemmetyinen.

eTwinning-skolan är en föregångare

Med titeln vill man ge erkännande förutom för enskilda lärare som gör eTwinning-projekt också för skolornas eTwinning-team och deras fina prestationer. eTwinning-skolorna är föregångare bland annat inom digital praxis, innovativa och kreativa pedagogiska metoder och i att främja lärande i samverkan med andra.

Enligt Taru Pihlajakangas från Mäntykankaan koulu öppnar eTwinning nya dörrar till internationalisering. Också hon anser att eTwinning-skolans roll är viktig på hemorten.

- Jag uppfattar att vi som eTwinning-skola kan både på hemorten och i arbetsgemenskapen framföra hur många olika kunskaper som eleverna kan öva med hjälp av eTwinning-projekten. eTwinning möjliggör på ett fint sätt internationalisering på hemmaplan. Den internationella dimensionen öppnas på ett helt nytt sätt genom projekten till både skolans vuxna och barn. Man behöver inte nödvändigtvis alltid resa fysiskt. Vi kan resa i klassrummet – avståndet från Österbotten till Europa är ju kort, berättar Pihlajakangas.

Nästa möjlighet att ansöka om erkännande är i årsskiftet

Ansökningsprocessen har två faser och villkoren är bland annat att skolan måste ha varit registrerad i eTwinning under minst två år och åtminstone två av skolans lärare ska jobba aktivt med eTwinning. Nästa möjlighet att söka är i årssiftet.

Enligt Pihlajakangas har hela personalen vid Mäntykankaan koulu redan länge gjort utvecklingssamarbete tillsammans kring att lära tillsammans, mediekunskap, ansvarsfull användning av nätet och det internationella. Vår skola är en del av Europa. Hon anser att titeln är ett fint erkännande för hela personalen.

- Hårt och ihärdigt arbete har belönats på ett strålande sätt, gläds Pihlajakangas.

eTwinning främjar skolsamarbete med hjälp av ITK genom att erbjuda skolor stöd, verktyg och tjänster. Cirka 7200 lärare i Finland och cirka 700 000 lärare i Europa deltar i eTwinning.

Ytterligare information

  • Programansvarig Riikka Aminoff, puh. 029 533 1387
  • Programansvarig Yrjö Hyötyniemi, puh. 029 533 1073