Nyheter

Var med och fira Europeiska språkdagen den 26 september!

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Fritt bildningsarbete
Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. Dagen lyfter fram en mängd teman vilka också betonas i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Europeiska språkdagen firas på initiativ av EU och Europarådet sedan 2001 för att främja språkinlärning och språkundervisning.
Europeiska sprpkdagen

Den 19.gången firas Europeiska språkdagen på initiativ av Europarådet i Strasbourg. Europeiska språkdagen är en del av Europarådets och ECML:s (European Center for Modern Languages) mångsidiga verksamhet och Utbildningsstyrelsen är ECML:s ansvarsmyndighet i Finland.

Runt om i Europa uppmuntras 800 miljoner européer, som finns representerade i Europarådets 47 medlemsstater, att lära sig fler språk. Språkinlärning kan ske oavsett ålder och både inom och utanför skolans väggar. Inom Europarådet är man övertygad om att språklig mångfald är en viktig del i vår kontinents rika kulturarv och ett redskap för att uppnå större interkulturell förståelse. Därför arbetar rådet med att främja flerspråkighet i hela Europa.

På europeiska språkdagen organiseras en rad evenemang runt om i Europa: aktiviteter för och med barn och vuxna, kampanjer i skolor, mässor, tv- och radioprogram, språklektioner och konferenser. Nationella myndigheter och olika partner har fria händer att arrangera aktiviteter.