Nyheter

Ansökan om medlemmar till arbetslivskommissionerna inne på slutrakan – ansökningstiden pågår fram till 15.9

Aktuellt Yrkesutbildning Arbetslivskommissioner
Medlemsansökan till arbetslivskommissionerna avslutas inom kort. Ansökan pågår fram till 15.9.2020. Ansökan om att bli medlem görs med en blankett som finns på vår webbplats.
79 / 5000 Käännöstulokset En lärare och två elever på kassan i en delikatessbutik i en yrkesskola.

Vi söker 310 medlemmar till sammanlagt 37 arbetslivskommissioner och vi uppmanar alla intresserade att söka. Arbetslivskommissionernas arbete ger insyn i genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnande. Ansökan om att bli medlem kan lämnas in av personer som har kunnande om arbetslivet och yrkesutbildningen, kännedom om yrkesinriktade examina, intresse att delta i kvalitets- och utvecklingsarbete inom yrkesutbildningen samt engagemang att delta i kommissionens arbete.

Utbildningsstyrelsen bestämmer om sammansättningen på arbetslivskommissioner utifrån kandidaterna senast i slutet av november. Den treåriga mandatperioden för arbetslivskommissionerna som företräder arbetslivets aktörer och utbildningsanordnarna börjar i januari 2021. Kommissionerna fungerar som Utbildningsstyrelsens samarbetspartner och stöd i arbetet för att säkerställa kvaliteten och arbetslivsorienteringen inom yrkesutbildningen.