Nyheter

Anvisningar för personalen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen om hur man behandlar coronaviruset med barnen

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Säkerhet och trygghet
Genom att svara ärligt på barnets frågor med utgångspunkt i hens ålder stärker man barnets trygghetskänsla.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla

En undantagssituation som berör hela samhället väcker oro såväl hos personalen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen som hos vårdnadshavarna. Barnen känner lätt av om en vuxen är orolig och därför är det viktigt att man behandlar ärendet med barnen utgående från deras ålder, utan att i onödan skapa förvirring hos barnet. 

Genom att svara ärligt på barnets frågor med utgångspunkt i hens ålder stärker man barnets trygghetskänsla. Ett barn kan också fråga samma sak flera gånger. Det är viktigt att lyssna till barnet och svara på hens frågor, även om en vuxen lätt kan tänka att man behöver ”skydda” barnet. Då man talar med barnet är det bra att använda uttryck och begrepp som barnet känner till. 

Sagor och berättelser hjälper barnet att sätta ord på sina upplevelser, men också pedagogiska verksamhetssätt som är normala inom småbarnspedagogiken, såsom att rita, röra på sig eller att sjunga och lyssna på/spela musik, är bra metoder för att hantera olika känslor. Även i en undantagssituation är det bra att upprätthålla den normala rytmen i vardagen inom småbarnspedagogiken, med hänsyn till olika anvisningar. 

Praktiska anvisningar för hur personalen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen ska agera gällande coronaviruset

Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen träffar man varje dag barnens vårdnadshavare. I undantagssituationer såsom nu ska man betona vikten av samarbete och se till att samarbetet är även mer systematiskt än normalt, samt vara beredd på att bemöta föräldrarnas oro som berör barnen. Det är skäl för personalen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen att gemensamt diskutera hur man stödjer vårdnadshavarna i de vardagliga rutinerna. 

  • Ge vårdnadshavarna instruktioner om att barnet inte får komma till småbarnspedagogiken eller förskolan om hen är sjuk.
  • Var omedelbart i kontakt med vårdnadshavarna om barnet insjuknar under dagen inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen och agera i enlighet med arbetsgivarens anvisningar. 
  • Kontrollera att kontaktuppgifterna till samtliga vårdnadshavare är uppdaterade och aktuella.

Ta hand om hygienen

Varje anställd inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen ska effektivt genom sina egna handlingar främja den vardagliga hygienen och aktivt även se till att barnen har en god hygien. Just nu är det skäl att i högre grad än vanligt informera även vårdnadshavarna om en god hygien och vilken betydelse den har för att minska infektioner. Man ska fästa särskild uppmärksamhet vid följande:

  • effektiverad och noggrann handtvätt och användning av desinfektionsmedel bland både personalen och barnen
  • leksakerna ska rengöras dagligen
  • hygien som gäller barnens nappar och andra personliga artiklar
  • blöjbyten och toalettbesök
  • hygien som gäller sängkläder
  • måltidssituationerna.