Nyheter

Biblioteket för öppna lärresurser har öppnat

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Digitalisering Lärare och pedagogisk personal Läromedel
Biblioteket för öppna lärresurser, aoe.fi, är en ny tjänst där man kan söka, hitta och spara olika digitala läromedel. Den nationella tjänsten omfattar alla utbildningsnivåer och kan användas avgiftsfritt av alla lärare samt elever och studerande.
Kuvituskuva, tyttö tietokoneella

De öppna lärresurserna finns tillgängliga för alla och omfattar olika material som är avsedda för lärande, fostran och undervisning. I tjänsten kan till exempel lärare publicera sina egna läromedel samt söka och vidareutveckla material som andra har utarbetar och använda dem på olika lärplattformar.

– På det här sättet behöver inte varje lärare utarbeta nytt material från undervisningen helt från noll. Samtidigt erbjuder tjänsten möjlighet att skapa nätverk och utbyta tankar med människor som delar samma perspektiv, säger projektchef Anna Lindfors på CSC.

Tjänsten utvecklas av undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen tillsammans med intressegrupperna. Arbetet koordineras av CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. Tjänsten har utvecklats utgående från Unescos rekommendation från 2019 om att främja användningen av öppna lärresurser.

– Finland vill delta i utvecklingen och bidra med lösningar som är fungerande ur det egna nationella perspektivet. I den nya tjänsten hittar man på ett och samma ställe olika öppna läromedel som kan användas för undervisning eller för att utveckla den egna kompetensen, säger undervisningsrådet Juho Helminen från Utbildningsstyrelsen.

Tjänstens nya funktioner tas i bruk 9.3 – se på streamingen från publiceringstillfället

Biblioteket för öppna lärresurser finns på adressen aoe.fi. Ett pilotprojekt med biblioteket har genomförts sedan december 2019 och då blev det också möjligt att dela egna öppna läromedel via tjänsten. Tjänstens sökfunktioner togs i bruk i mars och gör det möjligt att söka bland material som redan sparats i tjänsten.

De nya sökfunktionerna publicerades vid ett evenemang den 9 mars klockan 12–14 där man presenterade tjänsten, visade hur den används och diskuterade framtidsutsikterna för öppna lärresurser. Streamingen från publiceringstillfället finns tillgänglig i efterhand på tjänstens wikisida. 

Vad är öppna lärresurser?

Med öppna lärresurser avses olika former av digitala läromedel som är avsedda för undervisning och lärande och som publicerats under en öppen licens. Den öppna licensen gör det möjligt att dela, använda, uppdatera och redigera (till exempel översätta eller omarbeta material så att det lämpar sig för den egna undervisningen) läromedlen med endast få eller mindre begränsningar. Läromedlen i biblioteket för öppna lärresurser publiceras under en Creative Commons-licens (CC).

Hur använder jag Biblioteket för öppna lärresurser?

Alla kan utan inloggning bläddra i materialet som sparats i biblioteket för öppna lärresurser. Du kan smidigt dela materialet genom att använda någon av identifieringstjänsterna Haka, MPASSid eller Suomi.fi. Bland tjänstens bruksanvisningar hittar du ytterligare information och instruktioner både för hur man lägger till material och gällande olika frågor som det är bra att ta i beaktande då man producerar öppna lärarresurser, såsom licensering och tillgänglighet.

Ytterligare information:

  • Undervisningsrådet Juho Helminen, Opetushallitus, juho.helminen (at) oph.fi,  029 533 1064
  • Projektchef Anna Lindfors, CSC, anna.lindfors (at) csc.fi, 050 3818 604
  • Specialsakkunnig Tomi Kytölä, undervisnings- och kulturministeriet, tomi.kytola (at) minedu.fi, 029 533 0293
  • Utvecklingschef Tero Huttunen, undervisnings- och kulturministeriet, tero.huttunen (at) minedu.fi, 029 533 0219
  • Undervisningsrådet Jonna Korhonen, undervisnings- och kulturministeriet, jonna.korhonen (at) minedu.fi, 029 533 0008