Nyheter

Den Europeiska språkdagen firas den 26 september

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Fritt bildningsarbete Lärare och pedagogisk personal
I år firas den Europeiska språkdagen den 20:e gången. Syftet med dagen är att lyfta fram Europas språkliga rikedom och att inspirera människor att lära sig språk. Dagen firas också i skolorna.
Europeiska sprpkdagen

I Europa talar man över 200 språk och varje språk är värdefullt. Mångsidiga språkkunskaper och språklig medvetenhet betonas också i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Språkundervisningens mål är att handleda elever att uppskatta olika språk och kulturer samt främja flerspråkighet och utvecklandet av språklig medvetenhet

Från och med början av året 2020 har elever börjat läsa ett A1-språk (främmande eller det andra inhemska språket) i årskurs 1. Redan innan undervisningen i A1-lärokursen inleds kan barnen preliminärt få ta del av de språk utbildningsanordnaren erbjuder genom till exempel språkduschar.

Den europeiska språkdagen är en del av Europarådets och Europeiska centret för moderna språk ECML:s mångsidiga verksamhet. Utbildningsstyrelsen är ECML:s ansvarsmyndighet i Finland. Kontinuerlig språkinlärning stöds både i skolan och utanför skolan, vare sig det är fråga om att framskrida i studier eller i yrket eller att man vill lära känna olika länder och kulturer djupare.

I år firas den europeiska språkdagen huvudsakligen på nätet. På grund av coronaepidemin har man ställt in offentliga evenemang, men det finns ändå möjligheter att uppmärksamma dagen tryggt.

Europeiska språkdagen 2020 på nätet:

  • På Europeiska språkdagens webbsida finns många språkliga aktiviteter. Kolla evenemangsförslag där man speciellt tar hänsyn till social distansering.  
  • Bland de 51 språkliga utmaningarna på språkdagens webbsida finns något för alla och samtidigt ökar din språkliga medvetenhet! I T-shirt tävlingen kan du kombinera dina visuella och språkliga talanger. Den hemliga agentens handbok och T-shirt tävling.
  • Nätverket Svenska Nus idéer för firandet av Europeiska språkdagen. Bekanta dig med dem här.  
  • Europeiska Kommissionens informationsställe vid Helsingfors centrumbibliotek Ode erbjuder  språkaktiviteter hela veckan. Man kan bekanta sig med Muminböcker på olika språk, delta i frågesporter och följa med när översättare jobbar live. Mer info om evenemanget.
  • Webbkonferens "Education begins with language – a comprehensive approach to the teaching and learning of languages" direktsänds på nätet 28.9. kl.11-13. Evenemangets språk är engelska och det tolkas till franska, tyska och italienska. Konferensen är gratis och öppen för alla. Konferensen ordnas av Europeiska kommisionens avdelning för utbildning och kultur (EAC). Registera dig för att delta i konferensen senast 24.9.

Ytterligare information:

Undervisningsråd Terhi Seinä, tfn. 029 533 1263