Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna startar 8.1

Aktuellt Högskoleutbildning
Den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång den 8 januari kl. 8. Ansökningstiden löper ut onsdagen den 22 januari kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen www.studieinfo.fi.
Ihmisiä tietokoneilla

Från och med år 2020 finns det två gemensamma ansökningar till högskolorna. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Vårens andra gemensamma ansökan sträcker sig från den 18 mars till den första april 2020. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Det finns sammanlagt 116 yrkeshögskoleutbildningar och 149 universitetsutbildningar samt ca 4 700 nybörjarplatser i ansökan.                                                                                                                                                                                       

Ingen prioritering av ansökningsönskemål i den första gemensamma ansökan

I den första gemensamma ansökan behöver sökande inte prioritera sina ansökningsönskemål. Det innebär att en sökande kan godkännas till alla utbildningar som hens antagningsframgång räcker till. Fastän sökanden erbjuds flera än en högskoleplats i de gemensamma ansökningarna på våren till utbildningar som inleds på hösten, kan hen ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds under samma termin.

Högskolorna kan meddela sökande om antagningsresultatet från och med slutet av februari. Samtliga resultat i vårens första gemensamma ansökan publiceras senast den 5 juni.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Merja Väistö, merja.vaisto [at] oph.fi,  tfn 029 533 1386
Specialsakkunnig Risto Hanhinen, risto.hanhinen [at] oph.fi,  tfn 029 533 1615