Nyheter

I tjänsten Finna.fi hittar du nu även öppna läromedel

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Lärare och pedagogisk personal
I söktjänsten Finna.fi som sammanställer vetenskapligt och kulturellt material i Finland finns även nu öppna läromedel. Det är fritt fram att använda läromedlen för att utveckla det egna kunnandet, för studier eller i lärarnas arbete.
Avoimet oppimateriaalit

Med hjälp av lärresurserna kan vem som helst öka sina kunskaper om till exempel artificiell intelligens eller utvecklingen av arbetsliv eller förbättra sina språkkunskaper. Materialet betjänar lärare och elever och studerande, ändå från småbarnspedagogik till högskoleutbildning. En stor del av lärresurserna kan anpassas för egna behov.

Lärresurserna utvecklas av enskilda lärare och projekt som finansieras med offentliga medel. Till Finna insamlas material från Biblioteket för öppna lärresurser som ständigt kompletteras och som är en tjänst för att dela och spara dessa resurser.

Finna är en allt mer omfattande tjänst för lärande

Via tjänsten kan du läsa lärdomsprov från högskolor och vetenskapliga artiklar som är tillgängliga på nätet. Med sökfunktionen kan du också hitta en hel del historiska resurser: videor, fotografier och kartor som kan användas fritt. De som är intresserade av litteratur kan på en gång kontrollera böckernas tillgänglighet i olika bibliotek.

Finna Klassrum, som lärare kunnat använda redan tidigare, är en tjänst som är avsedd för grundskolor och gymnasier. Materialpaketen i Klassrum grundar sig på utbudet i museer och arkiv och på pedagogiska uppgifter som lärare utarbetat.

Genom att använda gränssnitten i Finna kan lärresurser och annat material även införas i olika tjänster för lärande, till exempel på lärplattformar.

Enkel sökning

Du kan söka lärresurser i Finna på två sätt. Du kan bläddra i resurserna på en separat flik, där du har tillgång till mångsidiga sökfilter. Sökningen kan riktas till alla utbildningsstadier och läroämnen, examina eller vetenskapsgrenar.

Du kan också hitta lärresurser med en sökning på framsidan genom vilken du samtidigt kan se hela utbudet i Finna.fi.