Nyheter

Månadens statistik: Allt fler utländska studerande deltar i utbildningar på främmande språk

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande Statistik
Allt fler utländska medborgare tar del av utbildningar som ordnas på ett främmande språk, i huvudsak engelska, vid finländska högskolor.
Illustrationsbild, studerande som diskuterar vid trappan
Utländska sökande vid högskolor, antalet studerande som blivit antagna och som tagit emot en studieplats 2016–2019 (utbildningar där undervisningsspråket är engelska)
Utländska sökande vid högskolor, antalet studerande som blivit antagna och som tagit emot en studieplats 2016–2019

Antalet utländska medborgare som söker till utbildning på ett främmande språk har ökat under de senaste två åren. År 2019 sökte nästan 25 000 utländska medborgare till utbildningar på engelska. Det här är 17 procent fler sökande än året innan och 54 procent fler än år 2016. Högskolorna tog hösten 2017 i bruk läsårsavgifter för studerande som kommer från ett land utanför EU-/EES-området. Antalet sökande sjönk en aning samma år då avgifterna togs i bruk men har därefter märkbart ökat.

Fler utländska studerande än tidigare väljs till utbildningar på engelska

Utländska medborgare söker i högre grad till universitet än till yrkeshögskolor. Till universitetsutbildningar med ett främmande språk som undervisningsspråk sökte 14 500 utländska medborgare år 2019 medan knappa 11 000 sökte till motsvarande utbildningar vid yrkeshögskolor.

Vid yrkeshögskolorna har antalet studieplatser vid engelskspråkiga utbildningar ökat under de tre senaste åren. I relation till utbildningsutbudet ökade antalet utländska studerande endast en aning (1,8 sökande/nybörjarplats år 2019). Vid universitetens engelskspråkiga utbildningar har antalet nybörjarplatser minskat då antalet sökande har ökat. År 2019 fanns det i genomsnitt 2,5 utländska sökande per nybörjarplats. I utbildningarna på engelska deltar även finländska studerande.

Vid yrkeshögskolorna finns det överlägset flest sökande inom området handel, administration och juridik, där det också finns det största utbildningsutbudet på engelska. Vid universiteten fördelas de utländska sökande till engelskspråkiga utbildningar mera jämnt mellan fyra områden: området handel, administration och juridik, teknik, informationshantering och datakommunikation samt naturvetenskap. 

Var tredje sökande blir antagen till studier

Även antalet utländska studerande som antas till utbildningar och som tar emot en studieplats har ökat. År 2019 antogs nästan 4 600 utländska medborgare till universitetens engelskspråkiga utbildningar och dryga 3 400 till yrkeshögskolorna. Antalet personer som antas till utbildningar fördelas mellan universiteten och yrkeshögskolorna i relation till antalet sökande.

År 2019 antogs 32 procent av alla utländska medborgare som sökt till engelskspråkiga utbildningar och 78 procent av dem tog emot sin studieplats. Det är ungefär lika stor andel studerande som blir antagna till studier vid universiteten (32 procent) och vid yrkeshögskolorna (31 procent). Däremot är det fler studerande som tar emot sin studieplats vid yrkeshögskolorna (87 procent) än vid universiteten (70 procent).

Var sjunde sökande kommer från EU-/EES-området

År 2019 var 14 procent av de utländska medborgare som sökte till högskolornas engelskspråkiga utbildningar från EU-/EES-området. Antalet sökande från EU-/EES-området har ökat en aning mer under de tre senaste åren än antalet sökande från andra länder. Till utbildningar på ett främmande språk lämnades flest ansökningar in av personer från Bangladesh, Nigeria, Pakistan, Indien, Nepal, Ghana och Vietnam. Antalet sökande från dessa länder har ökat avsevärt under de senaste tre åren, förutom antalet sökande från Vietnam, som minskade år 2017.

Bland de sökande från EU/EES-länder är det fler som söker till universitet än till yrkeshögskolor. År 2019 var 16 procent av universitetens utländska sökande från EU-/EES-området medan andelen vid yrkeshögskolorna var 12 procent. De sökande från EU-/EES-länder klara sig aningen bättre än sökande från andra områden i urvalsprocesserna. Till utbildningar vid universitet antogs 22 procent av de sökande från EU-/EES-området och till utbildningar vid yrkeshögskolor antogs 17 procent av de sökande.