Nyheter

Utbildningsstyrelsen erbjuder utbildningsanordnarna stödmaterial för undervisningsarrangemang under undantagsförhållanden

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Undervisning och handledning
I stället för närundervisning ska den handledning och undervisning som anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande ordnar i så stor utsträckning som möjligt arrangeras på alternativa sätt fram till 13.4.2020.
Kyniä ja paperia

Regeringen beslutade 16.3.2020 vidta exceptionella åtgärder för att bromsa upp coronavirusepidemins spridning. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktionsduglighet. Skolorna och läroanstalterna övergår till avvikande undervisningsarrangemang. 

Utbildningsstyrelsen har på sin webbplats samlat information för olika utbildningsstadier om vad man behöver beakta vid undervisningsarrangemang under undantagsförhållanden. På webbplatsen hittar du tilläggsinformation bland annat om vad utbildningsanordnare borde beakta i den information som ska ges elever, studerande, och vårdnadshavare. På sidorna sammanställs konkreta tips för skolorna och läroanstalterna vad gäller övergången till undervisningsarrangemang under undantagsförhållanden och ordnandet av undervisningen.

Onsdagen 18.3 publicerar Utbildningsstyrelsen ett infopaket på sin webbplats om undervisningsarrangemang under undantagstillstånd. Stödmaterialet gäller alla utbildningsstadier.

Rådgivning

Utbildningsstyrelsen svarar på frågor angående coronaviruset på adressen info [at] oph.fi under tjänstetid kl. 8.00-16.00. Rådgivningen är avsedd för utbildningsanordnare, skolor, småbarnspedagogiken samt för personer och organisationer som deltar i internationella projekt. I frågor som berör hälsovårdssektorn, ta kontakt med hälsovårdsmyndigheterna och bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsidor.