Nyheter

Utbildningsstyrelsen ger anvisningar om följderna av statsrådets riktlinjer i slutet av veckan

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Coronaviruset
Begränsningarna som berör småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen fortsätter fram till den 13 maj.
Illustrationsbild, pojkar skriver vid bordet

Statsrådet informerade idag att begränsningarna som berör närundervisningen inom olika utbildningsstadier fortsätter fram till den 13 maj. Samtidigt förbereder man sig på att förlänga undantagsarrangemangen inom undervisningen till utgången av terminen, om begränsningen av epidemin kräver det.

Statsrådet rekommenderar fortfarande att även de barn som deltar i småbarnspedagogik och barn inom förskoleundervisning samt eleverna i årskurserna 1–3 och andra elever som har rätt till närundervisning i mån av möjlighet ska stanna hemma.

Utbildningsstyrelsen utarbetar anvisningar som berör begränsningarna och förlängningen av dem. Anvisningarna publiceras i slutet av veckan. Vi försöker samtidigt vara proaktiva och utarbeta anvisningar med tanke på vilka åtgärder lärarna och eleverna kan behöva om situationen pågår en längre tid och slutligen då vardagen återgår till det normala.

På vår webbplats på adressen oph.fi/sv/corona hittar du svar på vanliga frågor om undervisningsväsendet och coronaviruset samt övriga anvisningar.