Nyheter

Utlandsperioder inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan inledas virtuellt

Aktuellt Grundläggande utbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+ Europeiska solidaritetskåren Coronaviruset Internationalisering
Det internationella samarbetet fortsätter virtuellt. Enligt kommissionens riktlinjer kan studieperioder inledas virtuellt och det är möjligt för deltagarna att fortsätta studierna på plats i värdlandet sedan då situationen tillåter det. Möten och träffar inom utvecklingsprojekten kan också ordnas med digitala förbindelser.
Kansainvälisen nuorisotapaamisen nuoria graffitia maalaamassa

EU-kommissionen har fastställt hur perioderna utomlands inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan genomföras fram till slutet av år 2020, om undantagsförhållandena på grund av coronavirusepidemin fortsätter. Enligt kommissionens riktlinjer är det möjligt att studieperioder utomlands för elever, studerande och unga kan inledas virtuellt med nätbaserade studier, som deltagarna sedan kan fortsätta på plats i värdlandet när situationen tillåter det. Lärar- och personalutbyten kan i sin helhet genomföras virtuellt ifall undantagsförhållandena fortsätter.

Det finns ännu inga närmare anvisningar om reglerna och finansieringsvillkoren för de virtuella utbytena. Vi utarbetar anvisningar i nära samarbete med kommissionen och informerar genast då de är klara. 

Inom ungdomssektorn och programmet Europeiska solidaritetskåren kan verksamheten utökas med till exempel verksamhet som äger rum i det egna landet. 

Virtuellt samarbete möjligt också i utvecklingsprojekt

Verksamhet inom Erasmus+-programmets utvecklingsprojekt, såsom träffar med partnernätverk, kan också ordnas virtuellt. Vad gäller det virtuella samarbetet kommer det att finnas flexiblare möjligheter att i projektbudgeterna göra överföringar mellan olika utgiftskategorier. Vi informerar närmare om instruktionerna för dessa förfaranden då de finns tillgängliga.

-  Till exempel i grundskolorna och gymnasierna, men också inom yrkesutbildningen och det fria bildningsarbetet, kunde man i större utsträckning samarbeta internationellt med de digitala verktygen eTwinning och EPALE – en Digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa, föreslår ledaren för Erasmus+-programmets nationella byrå Mikko Nupponen. eTwinning- och EPALE-verktygen kunde enligt Nupponen användas också inom de pågående Erasmus+-projekten.

Ur programmens perspektiv finns inga hinder att inleda utlandsperioder

Inom EU-programmen följer man myndigheternas riktlinjer om reserestriktioner. På grund av rådande begränsningar är det inte möjligt att genomföra fysiska mobilitetsperioder där man åker utomlands eller kommer till Finland från ett annat land. Utbildningsstyrelsen drar inte upp några egna riktlinjer för när det är möjligt att genomföra perioder utomlands inom ramen för Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren. 

- Administrativt sett finns det ändå inga hinder att genomföra traditionella perioder utomlands så fort bestämmelserna som gäller resor tillåter det och det är möjligt för de sändande och mottagande organisationerna. Det är ändå skäl att komma ihåg att situationen kan variera i olika länder och hos olika aktörer. Vi rekommenderar att man följer med myndigheternas kommunikation och är i kontakt med projektparterna, uppmanar Mikko Nupponen. 

Därtill ska man se igenom försäkringarna som berör verksamheten och kontrollera deras täckning. 

Ytterligare information

Undervisningsråd Mikko Nupponen, tfn 050 553 9219, mikko.nupponen[at]oph.fi

Projektaktörerna kan vara i direkt kontakt med de områdesspecifika rådgivningsadresserna:

  • Erasmus+ för vuxenutbildning: grundtvig [at] oph.fi
  • Erasmus+ för yrkesutbildning: erasmus.ammatillinen [at] oph.fi
  • Erasmus+ för högskoleutbildning: erasmus [at] oph.fi
  • Erasmus+ för ungdomssektorn: nuoriso [at] oph.fi
  • Erasmus+ för allmänbildande utbildning: comenius [at] oph.fi
  • Erasmus+ Sport: sport [at] oph.fi
  • Europeiska solidaritetskåren: nuoriso [at] oph.fi

(Uppdaterad 26.5.)