Nyheter

Webbplats om datainsamlingar ska ge en överblick över olika datainsamlingar och bidra till effektivare användning av informationen

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
På webbplatsen som publicerades vid årsskiftet sammanställs datainsamlingar och därtill hörande digitala data som berör den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Webbplatsen fungerar som ett verktyg för att samordna olika datainsamlingar och för att utnyttja den information som datainsamlingarna ger. Målet är att webbplatsen ska svara på såväl läroanstalternas som forskarnas och myndigheternas behov.
Kuvituskuva, tilastoja

Den nya webbplatsen om datainsamlingar och digitala data hjälper skolorna och läroanstalterna att organisera sin verksamhet och vara förutseende eftersom de på sidorna hittar information om kommande datainsamlingar, deras innehåll och tidtabell. Med hjälp av den nya sajten vill man lätta på skolornas och läroanstalternas arbetsbörda som olika datainsamlingar medför, vilket även gör det lättare för forskare och myndigheter att effektivare utnyttja varandras datainsamlingar och de material som sammanställs utifrån dem. Utgångspunkten är att samma uppgifter ska samlas in endast en gång. 

Informationen uppdateras kontinuerligt

Webbtjänsten om datainsamlingar grundar sig på en av Utbildningsstyrelsen tillsatt arbetsgrupp som var verksam 2018–2019 i syfte att främja utnyttjandet av information. Organisationerna som medverkade fungerar som ett nätverk som har förbundit sig till att uppdatera webbplatsen med information om aktuella datainsamlingar och övrigt material. Organisationerna förbinder sig också till att kartlägga samarbetsmöjligheterna inom nätverket innan nya datainsamlingar påbörjas.

Sidorna uppdateras kontinuerligt. I det här skedet finns det redan rätt så bra tillgång till olika digitala material som sammanställts av tidigare genomförda datainsamlingar. Det publiceras hela tiden ny information om planerade och pågående datainsamlingar.

Målet är att de fördelar som tjänsten har ska locka nya organisationer att delta i verksamheten. Ju fler som gemensamt använder tjänsten desto bättre främjas öppenheten samtidigt som överlappningarna i datainsamlingarna minskar.

En bred skara aktörer inom utbildning och forskning har medverkat

Webbtjänsten har utarbetats av Utbildningsstyrelsen tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet, Nationella centret för utbildningsutvärdering, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Koulutuksen tutkimuslaitos KTL vid Jyväskylä universitet, Centret för hälsa och välfärd THL, Statistikcentralen, Statens ekonomiska forskningscentral VATT, Finlands Kommunförbund, Finlands Akademi och regionförvaltningsverken.

Webbplatsen har utarbetats som en del av arbetet med utvecklingen av Utbildningsstyrelsens webbtjänster och den grundar sig på THL:s nationella tjänst för beskrivning av digitala data. Man kan begränsa sökningen av information med ett särskilt sökord, med en viss tidsperiod eller med namnet på organisationen som svarar för datainsamlingen i fråga.

Bekanta dig med nätverkets bakgrund, mål och spelregler!

Om du blev intresserad och vill medverka i nätverket, hör av dig på adressen info [at] tiedonkeruut.fi!