Nyheter

Anslutningsavtalen för inloggningslösningen MPASSid har förnyats

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning MPASSid Digitalisering
Anslutningsavtalen har förnyats för inloggningslösningen MPASSid, som sedan våren 2021 upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Den väsentligaste förändringen är att avtalsparten som erbjuder tjänsten numera är Utbildningsstyrelsen istället för CSC som tidigare fungerat som operatör. Tjänsten har fortsatt växa under vårens gång, såväl vad gäller förtroendenätverket som antalet användare.
MPASSids logo med bild av tre barn i bakgrunden

Vad är MPASSid?

MPASSid är en inloggningslösning som underlättar inloggningen till digitala tjänster för lärande. Med hjälp av MPASSid kan en lärare eller elev logga in på tjänster som använder lösningen med läroanstaltens egna koder. Användaren behöver alltså inte skapa separata användarnamn till olika tjänster. MPASSid gör också användaradministrationen i anslutning till de digitala tjänsterna lättare då inloggningslösningen tolkar och standardiserar olika uppgiftsmodeller å tjänsternas vägnar. MPASSid underlättar alltså för såväl utbildningsanordnaren som för tjänsteleverantören och själva slutanvändaren.

Avtalstexten har förtydligats och det är enklare att ansluta sig som medlem

I och med att tjänsten har bytt ägare har det också gjorts några mindre tillägg och ändringar i avtalstexten. De mest centrala tilläggen och ändringarna för nya användare är att förhandsuppgifterna som behövs för anslutningen är mer omfattande och att auditeringen som användaren själv genomfört upphör för medlemmarna. Med de här förändringarna ska det vara lättare att ansluta sig till förtroendenätverket, samtidigt som kommunikationen underlättas mellan Utbildningsstyrelsen och nätverkets medlemmar.

Nu är det alltså enklare än tidigare att börja använda MPASSid. Anvisningar och noggrannare information om hur man ansluter sig till förtroendenätverket finns i slutet av denna sida och på adressen mpass.fi/kayttoonotto.

För att de nya avtalen ska kunna tas i bruk hos alla nuvarande medlemmar av förtroendenätverket kommer avtalen som ingåtts med CSC (v. 1.1) att upphävas vid utgången av år 2021. Det innebär att den nya avtalsmodellen tas i bruk hos alla medlemmar från och med år 2022.

MPASSid fortsätter växa

MPASSid har ökat i popularitet varje år sedan tjänsten inrättades, men den ökade användningen av digitala verktyg åren 2020 och 2021 bidrog till att användningen av MPASSid ökade märkbart. Antalet inloggningar via MPASSid ökade fortfarande på våren 2021 i förhållande till året innan. I mars 2021 gjordes fler än en miljon inloggningar, vilket är ett rekordantal för en månad. 

MPASSid-palvelun kautta tehdyt kirjautumiset ovat kasvaneet sadoilla tuhansilla edellisvuosiin verrattuna vuoden 2021 jokaisena kuukautena paitsi huhtikuussa
Antalet inloggningar som görs via MPASSid har ökat kraftigt sedan år 2021

Målet är att antalet användare ökar också under inkommande hösttermin och senare. 

Förtroendenätverkets samarbete fördjupas med stödverksamhet och webbinarier

Utöver att tjänsten och förtroendenätverket utvidgas vill vi också utveckla MPASSid som en helhet som ännu bättre betjänar behoven hos nätverkets medlemmar genom att fördjupa det interna samarbetet. Målet är att uppnå det här genom att tillsätta en grupp som fokuserar på att utveckla tjänsten. Det är frivilligt att delta i gruppens arbete och avsikten är att verksamheten kan inledas under den inkommande hösten. Vi kommer också att fortsätta ordna webbinarier för medlemmarna av MPASSid-tjänstens förtroendenät. På hösten gör vi också ett försök med rådgivningsverksamhet i form av MPASS-kliniker.

Vi berättar mer om rådgivningsverksamheten och informerar om de exakta datumen i kommande meddelanden och på MPASSid-tjänstens wikisidor.

Innehåll som berör MPASSid finns snart på oph.fi

När den här nyheten publiceras finns MPASSid-tjänstens officiella webbplats på adressen mpass.fi, men innehållen kommer under sommaren att flyttas till webbplatsen oph.fi. Vi informerar med ett skilt meddelande och en nyhet när innehållen överförs. Adressen till den gamla webbplatsen kommer att fungera även efter att innehållen överförts till oph.fi.

Blev du intresserad av MPASSid?

Ytterligare information och stöd för användningen av tjänsten: mpass [at] oph.fi (mpass[at]oph[dot]fi).

Avtalsdokumenten följer som bilaga. De finskspråkiga avtalen finns i den finska versionen av nyheten.