Meddelanden

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning startar 

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Utvidgandet av läroplikten Antagning av studerande
Ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen startar på tisdagen den 23 februari klockan 8 och avslutas onsdagen den 7 april klockan 15. 
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

Det finns tre olika ansökningssystem till utbildningar efter grundläggande utbildning: 

  • Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 
  • Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd, dvs. ansökan till yrkesinriktade grundexamina, utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) 
  • Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning (påbyggnadsutbildning efter grundläggande utbildning – tionde klassen, utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA), utbildning för invandrare och andra personer med ett främmande språk som förbereder för gymnasium (LUVA). 

Ansökan till utbildningarna görs i Studieinfo.fi med skilda ansökningsblanketter. Utbildningarna inleds hösten 2021. 

Skyldighet att söka till utbildning för läropliktiga

Läropliktsåldern stiger från och med 1.8.2021 till 18 år. I läroplikten ingår också skyldighet att söka till utbildning på andra stadiet. I praktiken berör ansökningsskyldigheten de unga som våren 2021 går i nionde klassen i grundskolan (i huvudsak födda år 2005). 

En läropliktig ska söka till utbildning på andra stadiet, utbildningar i övergångsskedet eller annan läropliktsenlig utbildning före utgången av den sista årskursen inom den grundläggande utbildningen. Ansökan kan göras via den gemensamma ansökan eller på annat sätt.

Om den unga blir utan studieplats, handleder elev- och studiehandledare den sökande till en annan lämplig studieplats. 

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 

I den gemensamma ansökan erbjuds denna vår omkring 80 350 nybörjarplatser. Av dessa finns 41 550 inom yrkesutbildning och 38 800 inom gymnasieutbildning. Fjolårets motsvarande siffror var totalt 80 620 nybörjarplatser, varav 42 170 inom yrkesutbildning och 38 450 inom gymnasieutbildning.  Inom svenskspråkig utbildning finns 1 957 inom yrkesutbildning och 2 673 vid gymnasierna.  

Flest antal nybörjarplatser inom yrkesutbildningen erbjuds inom social- och hälsovårdsbranschen, handel och administration, bil- och transportbranschen och byggande. Cirka 3 815 nybörjarplatser riktas till dem som avlagt gymnasium. 

Antagningsgrunder och anvisningar för ansökan finns i Studieinfo.fi. 

Inträdes- och lämplighetsprov ordnas i april 

Om läroanstalten ordnar inträdes- och lämplighetsprov får sökande kallelse till det. Läroanstalterna kan vid behov också bedöma sökandes språkliga färdigheter. 

Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd 

Denna ansökan är avsedd för sökande som på grund av grava inlärningssvårigheter, handikapp eller sjukdom behöver stöd i studierna.
 
Vid specialyrkesläroanstalterna finns cirka 2 210 nybörjarplatser att söka till. Antalet nybörjarplatser inom svenskspråkig utbildning är 62. 
I hela landet erbjuds cirka 1 060 platser inom yrkesinriktade grundexamina som ordnas med krävande särskilt stöd. Dessutom finns cirka 720 nybörjarplatser inom utbildning som handleder för yrkesutbildning och cirka 430 nybörjarplatser inom utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv. 

Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning 

I denna ansökan ingår 5 130 nybörjarplatser, varav 1 650 inom tionde klassen, inom utbildning som handleder för yrkesutbildning finns 3 190 platser och inom utbildning som förbereder invandrare och andra personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning finns 290 platser. Inom svenskspråkig utbildning finns 235 nybörjarplatser.

Antagningsresultaten publiceras i juni 

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten för alla tre ansökningssystem tidigast den 17 juni. Den sökande får i sin e-post sitt antagningsresultat, förutsatt att hen gett sin e-postadress i ansökan. Utbildningsstyrelsen skickar ett efterhandledningsbrev till dem som inte får en studieplats. I brevet ingår uppgifter om den sökandes situation i samtliga ansökningssystem som hen gjort en ansökan i. 

Utöver de samtidiga ansökningssystemen kan en sökande såsom tidigare söka via kontinuerlig ansökan till lediga studieplatser ännu under sommaren. Uppgifterna om lediga studieplatser hittas i Studieinfo.fi eller på läroanstalternas webbsidor.  

Hjälp vid ansökan av Studieinfos rådgivning 

Ansökningsrådgivningen i Studieinfo ger råd och hjälp i frågor om ansökan. Kontakt i första hand via e-posten, telefonrådgivningen är öppen under den sista ansökningsveckan, 29.3–7.4 kl. 9.30–13 och under den sista ansökningsdagen 23.3 klockan 9.30–15. 
Kontaktinformation till rådgivningen: 
info [at] studieinfo.fi 
tfn 029 533 1010

Mer information

Producent Regina Westermark, tfn 029 533 1289, regina.westermark [at] oph.fi 

Nyheten har uppdaterats 2.3.2021: tidpunkten för när ansökningstiden avslutas och tidpunkten telefonrådgivningen har ändrats att motsvara undervisnings- och kulturministeriets beslut om att fortsätta ansökningstiden fram till den 7.4.